Omkring 40% af smågrisene får ikke smagt på fast føde før fravænning

Tidligt foderoptag er afgørende for mavens/tarmens opbygning og funktion.

Pattegrisens immunsystem påvirkes kraftigt af mavens/tarmens funktion. Laver man ikke en glidende overgang fra so-mælken, tager immunforsvaret et gevaldigt dyk ved fravænning.

Foderoptaget i den 1. uge efter fravænning er afgørende for at opnå 48% forbedret foderoptagelse.

Derfor anbefaler vi på det kraftigste, at tilvænning til fastfoder påbegyndes hos pattegrise efter 8/10 dage. Tarm- og immunsystem tilvænnes derved gradvist de kommende forhold.

Mælkeerstatning oprørt i lunkent vand, skal fortsætte 3/6 dage efter fravænning.

Med denne strategi kan vi hjælpe pattegrisens immunforsvar og undgå det ellers manglende foderoptag.

En undersøgelse viser, at 50% af grisene ikke har haft noget foderoptag 10-15 timer efter fravænning. Dette forårsager skade på tarmvæggen. Dette minimeres ved anvendelse af mælkeerstatning tilberedt med lunkent vand.

Tabellen herunder illustrerer procentvis foderoptagelse for de smågrise, der kommer godt i gang.

% Foderoptagelse “Godt i gang”
Før fravænning 8,2%
Efter fravænning

Uge 1

Uge 2

Uge 3-5

48,8%

23,7%

10%

I gennemsnit

Uge 1-5

12,9%

Kilde: Aarhus Universitet/Livestock Research. Wageningen, NL.

Jørgen Jagd
Salgskonsulent, svin