Robuste kalve med vallepulver og kalvestruktur fra Nutrimin

En tidlig ”drøvtyggerindsats”, hvor kalvene bliver fodret med NutriMix Kalvestruktur i kalvenes første leveuger sammen med mælk – og gerne hele mælkeperioden ud – gør en forskel!

Skummetmælkspulver er dyrt i dag, og derfor er der mange, som prøver at skifte til et billigere, vallebaseret mælkepulver. En sådan mælkefodring med vallepulver er rigtig godt i kombination med kalvestruktur. Mælken fra vallepulveret passerer hurtigere gennem tarmen, og derfor opleves en stor appetit, når der suppleres med kalvestruktur.

Resultatet er sunde kalve med en god tilvækst samt en tilfreds kalvepasser.

Kalveproducent Troels Rasmussen er tilfreds med NutriMix Kalvestruktur Supreme.

Et par staldbesøg på Tjele-kanten hos mælkeproducent, Myrhøjgård I/S, og kalveproducent, Troels Rasmussen, understreger værdien. De er begge gået over til NutriMix Kalvestruktur i kombination med mælk. Det er en TMR blanding, der er tilpasset kalvenes behov i forhold til spormineraler, vitaminer, proteiner og stråfoder – tilsat ren sirup. Det er en enkel fodringsmetode; mælk, kalvestruktur og vand! Deres fælles oplevelse er, at det øger kalvenes ædelyst, bedrer den generelle sundhed og gør overgangen fra mælk til ren tørfoder ukompliceret. De er også enige om, at det skal udfodres i rationer, så der ædes op, da dette øger ædelysten. Troels Rasmussen gør opmærksom på, at hvis man anvender foderautomater, så skal blandingen sommetider lige løsnes med en hånd pga. halmstråene. Endvidere foretrækker han de lufttætte 20kg sække, der sikrer frisk foder.

På Myrhøjgård har Niels Ejnar og Niels Christian gjort den interessante iagttagelse, at deres kalve er begyndt at ligge ned og ”gumle”, hvilket kunne tolkes som et forstadie til drøvtyggeri. De glæder sig også over, at der i det forgangne kvartal ikke har været tilfælde af tarmlidelser. Det er nærliggende at tænke, at der er en årsagssammenhæng, idet kalvene indtager halmen fra strukturfoderet og ikke fra deres forurenede strøelse. De mener også at kunne se en øget tilvækst uden dog at veje deres kalve.

Niels Ejnar og Niels Christian siger samstemmende, ”vi kan kun opfordre vores kolleger til at prøve det”.

Tilfredse kalve giver tilfredse landmænd.

Anders Bisgaard Møller, Nutrimins faglige chef i kvæg-teamet, var med på staldbesøget og glæder sig over de positive udsagn, der giver stof til eftertanke. Kan man stimulere drøvtyggerudviklingen og fremme vækst og robusthed? Og kan man samtidig forestille sig mindre af den dyre mælk til kalvene og en lavere kælvningsalder? Spørgsmål, der bl.a. drøftes med henblik på at skabe et mindre klimaaftryk ved mælkeproduktion.

Nutrimix Kalvestruktur Supreme Non-Gmo

  • En strukturblanding til småkalve fra dag 1 i hele mælkeperioden
  • Næringsstofsammensætning tilpasset mælkefodringen med knækket majs Non-Gmo, roepiller, sojaskaller, sojaskrå Non-Gmo, spansk varmebehandlet hvedehalm, sirup.
  • Sammensætning i G/KG Råprotein 156 Råfedt 23 Træstof 140 Råaske 73 Calcium 7,5 Fosfor 3,9 Methionin 2,7 Lysin 8,8 Natrium 3,0 Magnesium 3,0 Vejledende næringsstof sammensætning Zink 50 mg Kobolt 1 mg Mangan 30 mg Selen 0,5 mg Jern 50,mg Kobber 20 mg Jod 1,3 mg A Vitamin 12.000 IE D Vitamin 3.000 IE E vitamin Alpha 75 mg
Anders Bisgaard Møller 
Faglig chef, kvæg