Surt opstød

Organiske syrer tilsat foder og/eller vand sænker pH i mavesækken og hæmmer uheldig bakterievækst.

Hvad kan syre gøre for os?

De IKKE ønskede bakterier (coli bakterier f.eks.) har bedre mulighed for at udvikle sig i pH neutrale zoner. Derfor ønsker vi et lavt pH i mavesækken.  PH skal være så lavt, at de uheldige bakteriers vækst hæmmes, således grisen får det nemmere.

Surt er godt

Mavesyrens pH skal ligge mellem pH 1,5 og pH 3,5. Det er surt. Når vi sænker pH og hæmmer uheldig bakterievækst via organiske syrer tilsat foder og/eller vand, så opnår vi beviseligt bedre foderudnyttelse. Kroppen bruger mindre energi på at skabe et lavt pH i mavesækken, og den reducerede bakterievækst giver naturligt bedre fodereffektivitet. Så surt er godt.

Via vandet hvor det er muligt

Grisen optager ca. 3-3,5 liter vand pr kg. optaget foder. Tildeling af syrer via vandet er en sikker og billig løsning. Organiske syrer i tørform er normalt mindre koncentrerede end de flydende syrer. Enten er de tilsat som et syresalt (calciumformiat er calciumsaltet af myresyre), eller syrerne kan være bundet op på et bindemiddel. Derfor er koncentrationen mindre i tørform, og dette vil normalvis være en dyrere løsning. Vi anbefaler at tilsætte syren i vand, hvor det er muligt.

Medicinblander med vandur

Hvis man har en medicinblander med vandur opnås ydermere den fordel, at man via et dagligt aflæst vandforbrug, i nogle tilfælde kan tage løs mave eller anden dårligdom i opløbet. Hos Nutrimin hjælper vi gerne med at finde en medicinblander med vandur.

Koncid+ (myresyre)

Myresyre er den simpleste og billigste løsning til at sænke pH i foder og mave. Den er i mange tilfælde tilstrækkelig. Vær dog opmærksom på, at der kan dannes biofilm i rørsystemer ved brug af ren myresyre.

Dancid 80/20 (myresyre/propionsyre)

Dancid 80/20 er den næst-billigste løsning. Dancid 80/20 kan udmærket bruges skiftevis i kombination med den rene myresyre. Så undgår vi biofilm i rør og vandventiler. Dancid 80/20 sænker pH, forebygger uheldig bakterievækst og reducerer samtidig væksten af gær- og skimmelsvampe.

Dancid+ (myresyre/propionsyre/mælkesyre)

Dancid+ er lidt dyrere, men den er stadig en relativt billig syre. Udover de to andre syrers gode egenskaber har Dancid+ en forøget effekt på salmonella og e-coli. Desuden virker mælkesyren smagsforbedrende og øger dermed dyrenes ædelyst og tilvækst.

NutriNovo (mix af monoglycerider, medium og kortkædede fedtsyrer)

NutriNovoen er ikke i den billige ende. Til gengæld er den via dens unikke sammensætning effektiv i hele mavetarmsystemet. NutriNovoen forebygger udviklingen af inflammationer hele vejen gennem fordøjelsessystemet. Og den virker fra det øjeblik, den bliver indtaget. Den virker på både gramnegative og grampositive bakterier. Den kan doseres efter behov og tildeles via såvel vand som foder. Den har dokumenteret effekt overfor såvel Lawsonia som E coli. Samtidig er NutriNovoen et af de værktøjer, vi har på hylden, når vi udfaser brugen af medicinsk zink.

Kickstart din so med NutriNovo

Vi har på det seneste, sammen med kunder, forsøgsvist tildelt NutriNovo til søer fra 5 dage før faring frem til og med faring. Vores foreløbige forsøg viser færre dødfødte, hurtigere faring og højere fravænningsvægt. Denne tildeling af NutriNovo omkring faring koster kun cirka 3 kr. pr kuld. Dette vil kunne betales af blot 50 gram ekstra fravænnet gris.

Ring og få en snak med os om syre. Tilsætning af organiske syrer er en af vejene frem imod den zinkfri fravænning. Samtidig er det en af de mere veldokumenterede værktøjer i jagten på bedre fodereffektivitet. Bare slå på tråden. Også hvis du f.eks. vil snakke zinkfri fravænningsfoder fra Trouw før din morgenrunde i stalden.

Anders R
Anders Rasmussen
Salgskonsulent, svin