Tab af aminosyrer i vådfoder

I den senere tid har der været flere, som har haft en fornemmelse af, at der forsvinder noget ”kraft” ud af vådfoderblandingerne. Det er ikke noget, som er sket lige nu, men over tid. Det med tiden kan måske forklares ved, at der de sidste par år er kommet en højere norm på aminosyrer til søerne i farestalden og slut-klimastalden, og at det ikke har givet det ønskede løft.

Tab af effektivitet

Som udgangspunkt kan man regne med, at det foder, der står i rørene i otte timer eller mere, taber hele mængden af tilsat syntetisk lysin og også en væsentlig del af den tilsatte syntetiske treonin. Altså alt det lysin og det meste af den treonin, der kommer med mineralblandingen, tabes.

I et 63 mm rør står der ca. 2,6 kg foder pr meter, og i et 50 mm rør står der ca. 1,5 kg foder pr meter. Dvs. at der ofte vil stå 30-50 % af blandingen tilbage i rørene med et stort aminosyretab til følge. Det er det næringsstof, der er tilgængeligt i mindst mængde, der er bestemmende for produktiviteten.

Derved giver en underforsyning af blot en enkelt aminosyre et spild af næringsstoffer i det hele taget og dermed et tab af effektivitet.

Hvilke muligheder har vi for at reducere tabet af syntetiske aminosyrer?

De produktionsmæssige konsekvenser af en ændret foderrecept eller en ændring af fodersystemet med henblik på at reducere tabet af aminosyrer skal give mening, før de søsættes. Nogle tiltag er mere effektive end andre, og noget kan praktiseres i nogle systemer, men ikke i andre. Der vil som oftest skulle prioriteres og testes.

Eksempler på tiltag:

  • Udfodring hurtigst muligt efter opblanding
  • Færre udfodringer – dvs. restmængden bliver mindre i forhold til samlede mængde.
  • Tilsæt 2 ‰ myresyre. Lav ph stopper tabet at aminosyrer. Test ph i tank og krybbe.
  • Tilsæt 1 % benzoesyre til tørfoderdelen. Så stopper tabet af aminosyrer i vådfoderet.
  • Skift til 50 mm rør for at få en mindre restmængde.
  • Hæv råprotein, så der er færre frie aminosyrer, der kan gå tabt.
  • Lav restløs fodring.

OG ring til Nutrimin og lad os gennemgå mulighederne sammen.

Thomas Lund Eriksen
Markedschef, svin