Vand, vand, vand

  • i rigelige mængder og af god kvalitet

Vand i rigelige mængder og af god kvalitet er helt afgørende. Ikke mindst når vi gerne vil hjælpe vores fravænnede grise godt i gang, efter de har forladt patten og deres mor.

Fokus har primært været på foderet

I takt med at vi har nærmet os bagkanten med hensyn til brugen af medicinsk zink, er vi blevet præsenteret for en lang stribe af hjælpestoffer og håndtag, vi har mulighed for at skrue på:

Reduktion af råprotein og brug af organiske syrer, probiotika, præbiotika, tanniner og æteriske olier, makroalge-polysaccharider, fiberkilder, antimikrobielle peptider, aminosyrer, fedtsyrer og mælkesyre, mælkeerstatninger, mælkekomponenter, foderindtag før fravænning, vacciner, fagterapi. Fokus har primært været på foderet.

At designe en specifik strategi til den konkrete besætning er en udfordring

Seniorforsker, Nuria Canibe, Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab, har sammen med kolleger begået vedhæftede review, som fint giver en status på nogle af de håndtag, vi har til rådighed. Nuria Canibe konkluderer i forlængelse heraf, at ”det at designe en specifik strategi til den konkrete produktion/besætning er en udfordring”.

Snuptagsløsninger er kun for de få

Nutrimins faglige konsulenter besøger mange besætninger og ser mange grise, ofte sammen med besætningsdyrlægen. Mange besætninger fravænner nu uden brugen af medicinsk zink. Nogle steder går det nemmere end andre. Det, der fungerer fortrinligt i nogle besætninger, er kun en begrænset hjælp andre steder. Og det, der synes at være løsningen i nogle tilfælde, virker kun halvt i andre tilfælde. Men en gennemgående trend er, at træer sjældent gror ind i himlen. Snuptagsløsninger er kun for de få.

Vand er den bedste og billigste medicin

Men det, der entydigt gør en forskel i alle besætninger, er smågrisepassernes held til at få grisene til at optage den nødvendige mængde væske. Vand i tilpas nok mængder og af god kvalitet er helt afgørende, uanset hvor vi er i vores svineproduktion. Men dette måske især når vi gerne vil hjælpe vores fravænnede grise godt i gang, efter de har forladt patten. Vand i god kvalitet i tilpassede mængder er den bedste og billigste medicin.

Vi kender det fra os selv

Får vi for lidt væske, kan vi risikere at blive dehydrerede. Bivirkningerne kommer hurtigt – måske kender vi følelsen fra en sommerferie sydpå eller en ekstra hård arbejdsdag, hvor vi er blevet svimle, trætte og udmattede, med rystende lemmer og usikre ben. Vand smører og lindrer vores led, holder vores temperatur normal, beskytter det følsomme væv, fjerner affaldsstoffer i kroppen og meget, meget mere. Vi kender det fra os selv.

Vand nok i praksis er nørderi for smågrisepassere

Hvordan får vi i praksis vores nys fravænnede grise til at optage den nødvendige mængde væske? I de fleste tilfælde vil det være det muliges kunst: Sætter vi os hos grisene og lærer dem, hvor vandet kommer fra? Serverer vi syrekonserveret ”sødt” vand i lang- eller rundtrug morgen, middag og aften? Fodrer vi med opblødt foder? Kører vi med en pumpevogn med et langt rør, så vi kan fylde væske i trugene ved foderautomater osv. osv.? Vand nok i praksis er nørderi for smågrisepassere.

Slå på tråden og lad os få en snak om vand.

 

Anders H
Anders Hedegaard
Faglig chef, svin
  • +45 24 84 74 90

  • ah@nutrimin.dk