Nutrimins nye ejerforhold giver flere alternativer til gavn for vores kunder

Som en del af Trouw Nutrition får Nutrimins kunder endnu flere valgmuligheder og adgang til endnu mere faglig viden. Ikke mindst når der skal vælges foder til patte- og smågrise. 

Testet og afprøvet

Trouw Nutrition råder over et af de mest moderne laboratorier i Europa beliggende i Gent. Her analyseres, testes og forskes til stadighed i hvilke råvarer og tilsætningsstoffer, der giver dyrene en optimal vækst og foderudnyttelse, hvad der giver god mening, når vi tænker i klimaaftryk og i sidste ende på den samlede økonomi.

Morgendagens foder

En sobesætning på ca. 200 moderdyr udgør besætningen på Trouws forsøgssite. Her testes og afprøves nye fodersammensætninger. Alle tænkelige enkeltfaktorer bliver her omhyggeligt opsamlet i en stor database, der udgør den vidensbank, hvorfra morgendagens foder bliver til.

Nye produkter, flere muligheder

Nutrimins kunder har blandt andet fået flere valgmuligheder, når der skal vælges startfoder eller mælkepulver til mælkekop-anlægget . Foreløbig drejer det sig om tre stærke alternativer:

  • Milkiwean startfoder til non zink fravænning i crumble struktur

  • Milkiwean startfoder med blodplasma til non zink fravænning i crumble struktur

  • NutriMilk 1

Sidstnævnte produkt er gennemafprøvet og testet til mælkekopper. NutriMilk 1 kan bruges i alle typer kopanlæg og opblandes i både koldt og varmt vand. Alle tre produkter er siden årsskiftet også afprøvet ”the Nutrimin way”. Det vil sige gennem tests hos en række af Nutrimins kunder.

Ny foderkonsistens – crumble struktur

Til producenter, der ikke kan håndtere melfoder, kan vi nu tilbyde foder med en anderledes og for smågrise attraktiv struktur. Denne såkaldte crumble struktur forklares bedst som en foderpille, der efter afkøling er nænsomt knust. Efterfølgende er varen soldet og støvet suget væk. Denne proces giver et meget appetitligt og ensartet foder fri for støv, der samtidig ikke stopper i foderautomaterne.

Foderoptagelse i fokus – opgaven er ikke nem

Høj foderoptagelse hos pattegrisene i farestalden er altafgørende for en uproblematisk fravænning. Vi skal sikre en høj foderoptagelse, også når foderet skal konkurrere med mælkekopper. Det skal smage både de mindste og de største grise.  Men samtidig skal der være fokus på foderoptagelse både før og efter fravænning. Vi ønsker, at grisene genkender og stadig opretholder ædelysten, når modermælken pludselig er væk. Samtidig skal vi forhindre en ”overspisning” og dermed ufordøjet foder i tarmsystemet og velfærdsmavebesvær. Opgaven er ikke nem.

God feedback på vores non zink blandinger

Når der tages nye foderstrategier og nye blandinger i brug, kan der opstå bump på vejen. Gennem dialog og erfaringsudveksling samt justeringer i blandevalg når vi alligevel i mål. Ved god brug af nyeste viden og erfaring kombineret med velovervejede bevidste valg af fodertyper når vi i fællesskab rigtig langt. Succesraten på både Milkiwean crumbleserien og vores egen Nutri Complete Safe serie er høj.

En positiv spiral med NutriMilk 1

Kunderne er meget tilfredse med NutriMilk 1. Mælken lader sig nemt oprøre, den ”skiller” ikke i kopperne, og grisene drikker generelt mere mælk fra dag ét, efter det bliver tilbudt. Fravænningsvægten har ikke i et eneste tilfælde været mindre end på tidligere anvendte produkter. NutriMilk 1 har et højt energiindhold, og den er yderst velsmagende, og derved kommer grisene hurtigt i gang med at drikke mælk. Dette giver livlige grise, der malker soen bedre, og i sidste ende stimulerer soen til en højere mælkeydelse. En positiv spiral.

Tag kontakten til Nutrimin, og lad os sammen finde tid til en snak om vores nye produkter.

Nutrimins seje grise-team er altid klar til en faglig snak. Slå på tråden til Anders Rasmussen (41750578), Thomas Lund Eriksen (60259728), Torben Poulsen (60259728) eller altid, altid undertegnede. Vi er der 24-7.

Tryk her for at læse om vores nye startfoder:

Tryk her for at læse om vores nye mælk:

Søren
Søren Thomsen
Salgkonsulent, svin