Rug – særdeles fordelagtigt foderkorn!

Den aktuelle prisforskel på ca. 20 dkk pr. 100 kg mellem rug og hvede samt en lav pris på sojaskrå gør det økonomisk interessant at erstatte en del af hveden med rug. Beregninger viser en besparelse på ca. 4 øre pr. foderenhed til slagtesvin lige nu.

Historisk set har mange afholdt sig fra at bruge rug i svinefoder på grund af meldrøjer. Meldrøje er en svamp, der danner en gruppe af toksiner, kaldet alkaloider. Toksinerne er giftige for både mennesker og dyr, og de giver bl.a. problemer som kastninger, stenfostre, mælkemangel og manglende foderoptag. Der bør maks. være 500 ppm toksin pr. kilo rug til slagtesvinene, og til søer bør man ikke bruge meldrøjeinficeret rug. I praksis svarer 500 ppm til 7-16 meldrøjer pr. kg rug. Omkring 80% af meldrøjerne kan renses fra.

De senere år er der kommet mange nye sorter, der sikrer en bedre bestøvning og dermed færre problemer med meldrøjer. Indholdet af meldrøjer er i dag væsentlig mindre end tidligere.

Bedre udnyttelse af fosfor

Det er ikke kun prisen på rug, der er interessant. Et nyt amerikansk forsøg med slagtesvin viser, at hybridrug har et 3-6 gange højere indhold af naturligt fytase, end andre kornarter (klik på “Tekst 1” nedenfor). Det betyder, at tilsætning af mikrobielt fytase kan reduceres eller helt undlades i foderblandinger med et højt indhold af hybridrug. Vi mangler dog erfaringer fra praksis under danske forhold.

Udover en bedre udnyttelse af fosfor har anvendelsen af rug andre fordele.

Eksempelvis har rug et højere indhold af fibre end hvede, hvilket giver en større mæthedsfornemmelse og en bedre mavesundhed. Der er generelt mere ro i stalden og mindre problemer med slagsmål og halebid. En anden typisk fordel er en bedre kødprocent ved slagtesvin.

Foruden problematikken med meldrøjer er der en anden bagside ved brug af rug – en lavere foderoptagelse. De mange fibre nedsætter passagehastigheden i maven, hvilket giver en lidt lavere daglig foderoptag. Foderudnyttelse bevares, mens tilvæksten typisk falder en smule.

Anbefalinger

Rug til søer

Et nyere dansk forsøg viser ikke nogen forringelser af produktiviteten selv ved større mængder rug til søer (klik på “Tekst 2” nedenfor). Selvom det ser lovende ud, bør man nok være forsigtig, da særligt søers reproduktion bliver påvirket negativt af et evt. indhold af meldrøjer.

Rug til smågrise

På grund af den negative påvirkning af foderoptagelsen bør rug undgås i smågrisefoder. Anvendes der på gården en kornblanding, kan mindre mængder på op til 10% godt gå an. Tag det med i overvejelserne, hvis der fyldes rug i kornblandingen.

Rug til slagtesvin

Her er nok de største og mest produktionssikre muligheder for at erstatte noget af hveden med rug. God mavesundhed, bedre kødprocent og ikke mindst nogle billigere foderenheder. Nutrimin anbefaler at bruge 15 – 40% rug af korndelen, mest til de størreste slagtesvin.

Skal vi prøve at regne dine recepter igennem med rug og se på dine muligheder, så er du velkommen til kontakte os.

__________________________________

Morten Sloth Pedersen
Salgskonsulent, svin