Staldmøde på Bathau den 18. august 2021

v/Jørgen Haugaard, Batum, Hedevej 8, 8830 Tjele

Der var godt humør og vigtig vidensdeling hos Bathau, der lagde stald, foderplan og kønne omgivelser til dagens program. Omdrejningspunktet var RumiPro Urea® slow release. Der blev set på flere faktorer i forhold til foderplanen. Det, der sprang mest i øjnene, var reduktionen af soyaskrå og en øget grovfoderandel, hvilket som minimum gav en besparelse på 2kr/dag/ko.

Kvægbrugskonsulent Mie Riis fra Velas deltog også og lyttede til snakken blandt landmændene om RumiPro Urea® slow release og anerkender på baggrund af flere af deltagernes positive erfaringer, at det er et interessant produkt, især set i lyset af de aktuelle prisniveauer på proteinfoder og de krav, der må komme i fremtiden til proteinforbrug, proteinfoderets oprindelse og klimaaftryk.