Praktik hos Nutrimin 

Mit navn er Marie, og jeg er 30 år gammel.

Til dagligt læser jeg til Jordbrugsteknolog på Erhvervsakademi Aarhus, hvor jeg har grise som speciale.

Jeg blev i 2018 faglært landmand og har siden da arbejdet i en svinebesætning som farestaldsansvarlig i en mellemstor besætning ved Odder, inden jeg sidste sommer valgte at starte på jordbrugsteknologen. Før det passede jeg grise i en større besætning på Mors.

Igennem mit skoleforløb har jeg fået stor interesse for fodring og vigtigheden af dette. Jeg har i den forbindelse valgt at tage min korte praktik her hos Nutrimin, for at få indsigt i, hvordan et job i foderstofbranchen kunne fungere for mig.

I mine uger ved Nutrimin har jeg oplevet stor imødekommenhed fra alle ansatte og har både fået lov til at deltage i salgsmøder, få indblik i hvordan selve produktionen foregår, samt haft mulighed for at komme med på flere kundebesøg. Udover det, har jeg fået lov til at lave opsamlingsbreve til de producenter, vi har besøgt, samt fået lov til at skrive et nyhedsbrev om selvvalgt emne.

Jeg har kun positive indtryk med fra Nutrimin og har fået mere mod på en eventuel karriere inden for foderstofbranchen.

Tak til Nutrimin for en lærerig praktik.