Undgå varmestress hos grisene

Vil vi med klimaforandringer kunne forvente flere varme perioder i vores stalde? Hvad kan der gøres for at imødekomme en sådan udfordring?

Mulige tiltag:

  • Flyt og håndter dyrene i de kølige timer af dagen – også vaccinationerne.
  • Sørg for rigeligt med koldt drikkevand af god kvalitet. Bakterier opformerer sig meget hurtigere, når det er varmt.
  • Koncentrer foderet. Et koncentreret foder imødegår et for lavt foderoptag og giver mindre varmeproduktion i kroppen. Lavt foderoptag giver lav tilvækst og for lavt flow af grise gennem vores stalde (et koncentreret foder vil indeholde færre fibre og have et højere energiindhold. Spørg Nutrimin om, hvordan dette kan optimeres).
  • Lav en fodringsstrategi, hvor de store portioner tildeles i de køligere timer på dagen og reducer portionerne i de varme timer.
  • Sørg for, at pattegrisene har nok startfoder (soen producerer mindre mælk, når det er varmt).
  • Hav fokus på køling af dyrene. Dette kan ske enten ved øget luftcirkulation, overbrusning eller koldt vand i gulvvarmesystemet.
  • Samtidig er det vigtigt at mærke efter, når man ankommer og forlader stalden, om ventilationen passer til de store udsving på temperaturer, der er forår og efterår.
  • Betainhydrochlorid kan som tilskudsstof til foderet til en vis grad bruges til at styre stofskifte og væske-ubalance. Stoffet kan ikke reparere en ubalance, men gives som forebyggende tiltag.

Slå på tråden, og lad os få en snak om klimaet hos vores grise.

Torben P
Torben Poulsen
Salgskonsulent, svin
  • +45 60 25 97 28

  • tp@nutrimin.dk