Få bedre tilvækst efter fravænning

Kilde og foto: Morten Thomsen, Landbrugsmedierne

»Når man fravænner grise på 25 dage, er det vanskeligt at dem til at æde 6-800 g tørfoder før fravænning«, lyder det fra Jørgen Jagd, Nutrimin. En tørfoderoptagelse af denne størrelse har været anset som et minimum for at sikre en let fravænning, men få besætninger når op på denne mængde på 25 dage. Derfor er det værd at se på, hvilke andre forhold, der spiller ind på, at grisene får en let overgang til livet efter farestalden.

Tørfoder fra dag 10.

Jørgen Jagd anbefaler, at man starter tørfodring allerede dag 8-10 i farestalden. »Start med 20 g foder tre-fire gange dagligt. Selvom det ikke er meget, vænner det grisene til at smage på tørfoder«, lyder det.

Fravænningsblandingen skal indeholde varmebehandlet korn og smagsstoffer, der lokker grisene til foderet. Det er en løbende diskussion, hvor mange forskellige foderblandinger man skal tilbyde smågrise frem til salg. Jørgen Jagd mener, at fire blandinger er passende i de fleste besætninger. »Men det er nok endnu vigtigere, at hvert foderskifte varer fire dage«, siger han. På den måde vænner grisene sig langsomt til den nye smag, uden at det betyder et dyk i foderoptagelsen.

Forzinkelse er ok

Efter fravænning skal man gøre alt man kan for at få både foder og væske i grisene. Derfor råder han til, at man ikke blander zink i foderet straks efter fravænningen, men venter to-tre dage.

»Zink hæmmer foderoptagelsen, og det er bestemt ikke det vi har brug for lige efter. Få bedre tilvækst efter fravænning. Overgang: Mange smågrise er alt for længe om at komme i gang med at æde tørfoder efter fravænning. Jørgen Jagd, Nutrimin, giver nogle tips, der kan lette overgangen og øge tilvæksten.

fravænning«, fastslår han. Jørgen Jagd tilføjer, at det ikke er hans erfaring, at denne fremgangsmåde øger risikoen for løs mave. Efter fravænning er opblødt foder i langtrug ifølge Jørgen Jagd en rigtig god idé,.

Han advarer dog om at bruge koldt vand. »Får nyligt fravænnede grise en stor mængde koldt vand ned i maven på en gang, kommer de faktisk til at fryse. Grise der fryser, får lettere løs mave«, siger han. Derfor kan det være en idé at tappe vandet fra en varmtvandsbeholder, så det mindst er 25 grader varmt.

Jo flere gange dagligt man kan overkomme at fodre i langtrug, jo bedre.

Soja eller fiskemel

Jørgen Jagd mener, at en del besætninger er for hurtige til at erstatte fiskemel med sojaskrå. »Jeg ser altså de bedste resultater, både med hensyn til tilvækst og økonomi, når man ikke kører med alt for skrabede 9-15 kgs foderblandinger«, siger han.

Jørgen Jagd
Salgskonsulent, svin