Fra vækst til hvile – om fravænning af korn 

Høsten 2023 nærmer sig med hastige skridt, hvor snakken om friskkornforgiftning igen skal tages alvorlig. Vi skal have ny høst omstillet fra vækst til hvile. ”Fravænnet” om man vil. For at imødegå friskkornsforgiftning, hvor symptomer kan være: Løs mave, nedsat ædelyst og feber, anbefaler Nutrimin en tilsætning af en antioxidant, alternativt ekstra tilsætning af E-vitamin til foderet. 

Lidt på forkant 

Høsten er frugten af hele det sidste års arbejde i marken. Næste års markplan er lagt. Vi pløjer, harver og sår i takt med, at høsten kommer i hus. Det hele går lidt ud i et, og der er travlt. Det er rart at komme i gang. Kan vi komme travlheden lidt i forkøbet, gør vi det gerne. Vi starter derfor høsten lige snart kornet er modent. Eller måske blot næsten modent. Det er rart at være lidt på forkant.  

Levende korn i foderet tolder af kroppens naturlige antioxidanter

Men høst ”på forkant” betyder også, at det nyhøstede korn skal gennem en større omstillingsproces fra vækst til hvile, end hvis kornet var fuldt ud modnet ved høst. At fravænne kornet fra vækst til hvile kan i den forbindelse blive en udfordring – og også give udfordringer. Levende korn i foderet tolder af kroppens naturlige antioxidanter. 

Energi til fremspiringen 

Efter høst skal kornet således omstille sig til hviletilstand. Dette betragtes som kornets sidste modning. Efterfølgende skal kornet være lagerfast. Når kornet er fuldt lagerfast, er kornets enzymer inaktive. Biologisk kan afgrøden nu betragte som en råvare eller som såsæd. En såsæd der skal hvile sig og gemme stivelse, protein og fedtsyre, som energi til fremspiringen det kommende forår 

Kornet tørres og bliver lagerfast 

De enzymer, der varetager modnings- eller omstillingsprocessen, så kornet opnår hviletilstand, kaldes lipoxygenaser. Ved høst findes disse enzymer i store og aktive mængder. Når kornet har fundet sin endelige hviletilstand, skal lipoxygenaserne, og også andre enzymer i kornet, inaktiveres. Dette sker, når kornet tørres og bliver lagerfast.  

Friskkornsforgiftning 

Ved formaling af nyhøstet korn frigives lipoxygenaserne derimod og enzymerne kommer i kontakt med fedtsyrerne i foderet. Dermed er der risiko for, at koncentrationen af frie radikaler og peroxider i foderet bliver høj. Frie radikaler og peroxider i kroppen giver skade på cellemembraner og vil ofte komme til udtryk som f.eks. løs mave, nedsat ædelyst og feber også nævnt som friskkornsforgiftning  

Frie radikaler højest i IKKE nedtørret hvede  

Da det er lipoxygenaserne, der sikrer kornets skift fra umodent til modent stadie, må det forventes, at lipoxygenaseaktiviteten er relativ høj eller stigende gennem modningsperioden. En udenlandsk undersøgelse har påvist en øget koncentration af frie radikaler i hvede gennem modningsperioden, og at koncentrationen af frie radikaler var højest i IKKE nedtørret hvede 

Tilsætninger for at imødegå friskkornsforgiftning

For at imødegå friskkornsforgiftning som følge af en uønsket dannelse af frie radikaler og peroxider, anbefaler vi hos Nutrimin en tilsætning af en antioxidant, alternativt en ekstra tilsætning af E-vitamin.

Ring til os og få en snak om nyt korn 

 

Udgivet d. 16. juni 2023 af

Anders Rasmussen
Anders Rasmussen
Salgskonsulent, svin