Soholdbarhed starter ved poltene

Det går den forkerte vej med so-dødeligheden. Der er desværre intet kvik fix, som kommer og redder os. Der er mange parametre i spil, og hvor skal vi begynde. Det er både økonomi og faglig stolthed, som er på spil.

Nye polte

Hvis vi starter ved begyndelsen, er de nye polte, dem, der på den lange bane skal hjælpe med at få os ud af kattepinen.

Og det skal være driftslederen, som bestemmer, hvornår soen ikke længere skal være i besætningen, for at holde den gode holdbarhed.

Udvælgelse

Uanset om poltene er indkøbt eller er egen opdræt, så vær meget kritisk med udvælgelsen. Specielt ben-stilling og klove skal side lige i skabet fra starten. Det er ikke muligt senere at rette op på det, og det vil give for tidlig udskiftning.

Brug tid på poltene, så de bliver nemmere at håndtere som søer. Få sorteret bange og aggressive polte fra.

Optimalt foder

I den optimale verden, skal der fodringsmæssigt være mulighed for to blandinger fra 30 kg til løbeafdelingen. Ved at lave to blandinger kan man lave den optimale aminosyreprofil og derved bestemme tilvækst og rygspæk.

Fiber og mave/tarm sundhed er vigtigt i forhold til at give velfærd og ro hos poltene og senere som so at få bedst mulig foderudnyttelse.

Vigtigt er at fodre efter så stærke led/ben og klove som muligt. Flere steder er det nødvendigt at lave en decideret poltemineral for at få optimeret alle parametre.

Kontrol og systematik

Kontrollér at vægt og rygspæk følger tabellen. Det giver et langt so-liv.

Modtagekontrol og løbende vurdering af den enkelte polt

Figur: Seges Gris Fagligt Nyt, 2022, Søerne skal overleve – Langt produktionsliv i besætningen, Claus Hansen, Martin Mølgaard, Lisbeth Ulrich og Dorthe Poulsgård

Få noteret udsætter-årsager, foderændringer, skader, lav USK og følg op. Brug evt Seges Insight for at få overblikket over hele besætningen. Det kan hjælpe til at se, hvor fokus skal ligge for den største effekt.

Brug os til at få overblikket over dine muligheder og optimeringspotentialer på fodersiden.

God sommer🌞

Udgivet d. 4. august 2023 af

Thomas Lund Eriksen
Thomas Lund Eriksen
Markedschef, svin